Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

svar

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Příčiny nezaměstnanosti v České republice pohledem SVAR modelu
 (Jana Šimková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1nvv/ | Matematika / Ekonomie | Práce na příbuzné téma

Příčiny nezaměstnanosti na Slovensku pohledem SVAR modelu
 (Roman Vrbovský)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hujvw/ | Matematika / Ekonomie | Práce na příbuzné téma

Dynamické efekty měnové politiky v ČR: SVAR/FAVAR přístup
 (Jaromír Gec)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73582 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Práce na příbuzné téma

Analýza systému hodnocení pracovníků ve firmě PROF SVAR,s.r.o.
 (Barbora Novotná)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24140 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Návrh systému kalkulací v podniku SVAR TECHNIK spol. s r.o.
 (Petra Bernátková)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90686 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití přístroje Gleeble pro difúzní svařování homogenních a heterogenních svarů
 (Vít Bednář)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//j3qou7// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Svár racionálního a emocionálního v herecké tvorbě
 (Milada Vyhnálková)

2015, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/pil60/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma

Vliv provedení svaru plechu jádra transformátoru na velikost proudu naprázdno
 (Jan MYSLIVEC)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//52f3gy// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Úprava zařízení určeného k odstranění přebytečného svaru
 (Pavel Chludil)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129551 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ODPOROVÝCH BODOVÝCH SVARŮ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ČASOVÝCH PRŮBĚHŮ VYBRANÝCH VELIČIN SVAŘOVACÍHO PROCESU
 (Jiří Pacák)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//rtnbao// | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)