Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

svp

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Využití scénického čtení u dětí s SVP
 (Anna KRÁLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//elctma// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - dramaterapie | Práce na příbuzné téma

Sociální klima ve třídě s integrovaným žákem se SVP
 (Edita Střihavková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//14fs2d// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Diferenciace přípravy předškoláka se SVP na nástup do běžné základní školy a do speciální základní školy
 (Petra Millerová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ixnm89// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Nutné úpravy podmínek pro vzdělávání žáků s SVP z pohledu vedení škol
 (Nikol ŠIRANCOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//frb7zh// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Hiporehabilitace u dětí předškolního věku a žáků mladšího školního věku se SVP
 (Lenka ČERNÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wrpi3r// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Výuka matematiky orientovaná na budování schémat při práci se žáky se SVP
 (Kristýna PABIŠOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dljuhp// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Kariérní poradenství a profesní orientace u žáků se SVP
 (Barbora PUSCHNEROVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6y2qo4// | Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Školní zralost, problematika odkladu školní docházky u dětí se SVP
 (Dagmar Čapková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7zcdy4// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Rozvoj smyslového vnímání u dítěte předškolního věku se SVP
 (Michaela BURIANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0jbc1v// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty společného vzdělávání žáků se SVP a ostatních
 (Markéta RITSCHELOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//25olg8// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)