Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sysmex xe-5000

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití specifických parametrů z hematologického analyzátoru Sysmex XE 5000 k přesnější laboratorní diagnostice
 (Jarmila Novotná)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpn5a/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Srovnání výsledků diferenciálního rozpočtu leukocytů stanovených na automatickém analyzátoru s digitální morfologií
 (Andrea KORDEKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kevnpn// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Vyšetření schistocytů u vybraného souboru pacientů na hematologickém analyzátoru a porovnání výsledků s mikroskopickým vyhodnocením nátěrů periferní krve
 (Šárka Plachá)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/btkto/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Použití parametru IPF (nezralá destičková frakce) v diferenciální diagnostice trombocytopenií u dětí.
 (Magdaléna Böhmová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh99o/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Porovnání relativního počtu hypochromních a hyperchromních erytrocytů z analyzátorů a z morfologického hodnocení erytrocytů ve skenovacím zařízení CellaVision DM96
 (Pavlína Bednářová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3910/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma