Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

system ge-sb-s

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium vlastností tenkých vrstev systému Ge-Sb-S-Se
 (Eliška Slavíková)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r1edjt// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Syntéza a vlastnosti skel systému Ag-Ge-Sb-S
 (Radim Vala)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//iqpxsz// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace tenkých vrstev systému Ge-Sb-S
 (Alena Kochánková)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//c5v2qi// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} pomocí optické mikroskopie
 (Michaela Horová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8232x9// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv přídavku stříbra na termické vlastnosti skla (GeS\dindex{2})\dindex{50}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{50}
 (Michaela Včeláková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6adzs9// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Nukleace a krystalizace chalkogenidových skel
 (Jan Vařečka)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nckaix// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

MALDI and LDI Mass Spectrometry of Solids
 (Sachinkumar Dagurao Pangavhane)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b1sy4/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma