Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tahova zkouska

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Tahová zkouška různých typů materiálů
 (Patrik Schindler)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114535 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Studium mechanických vlastností kompozitních materiálů tahovou zkouškou a zkouškou v trojbodovém ohybu
 (Jakub Kuzma)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101150 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Práce na příbuzné téma

Speciální zkouška tahem pryžových kompozitů
 (Martin BÁRTA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s6wvtb// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Detekce různých typů defektů pomocí tahové zkoušky
 (David Bětík)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q976mp// | Arboristika / | Práce na příbuzné téma

Numerický model odezvy stromu během tahové zkoušky
 (Barbora Vojáčková)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j6jqeg// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti těles na výsledky tahové zkoušky
 (Tomáš Hlobil)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114538 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Analýza deformační odezvy materiálu při dynamických tahových zkouškách
 (Bekir Tuna Kayaalp)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6w8kmg// | Transport Engineering and Communications / Transport Means: Railway Vehicles | Práce na příbuzné téma

Hodnocení lomových ploch po tahových zkouškách za okolní teploty
 (Lenka Satinská)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82158 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Simulace zatížení při tahových zkouškách traktorů.
 (Petr KAHOUN)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6tgz4l// | Zemědělství / Zemědělská technika, obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Simulace zatížení při tahových zkouškách traktorů.
 (Miroslav HOLÝ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//79u1d9// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)