Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

technicka studie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
 (Petr Štěpánek)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/t9mf1o/ | Podnikání a management v průmyslu / | Práce na příbuzné téma

Technická studie využití trati „Ostrava-střed - Zárubek - Josefova jáma“ pro osobní dopravu
 (Daniel Lipowski)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129039 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Přeložka silnice I/67 Dolní Lutyně - technická studie
 (Jan Skupník)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84026 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Územní studie lokality Bílovecká, Ostrava - Svinov
 (Veronika Čížková)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129245 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studie revitalizace Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských Horách.
 (Lucie Banašová)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106547 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Územní studie lokality Kasárna Č. Budějovice
 (Marcela Havlová)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133944 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studie řešení uličního prostoru v části obce Záměl
 (Ondřej Matička)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w86vuh// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Studie úprav průtahu komunikace I/27 v obci Strojetice
 (Vojtěch Plecitý)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bsyfql// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Silnice R56, alternativní trasa Ludgeřovice-Ostrava, vyhledávací studie
 (Jan Foltýn)

2010, Bakalářská práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81708 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Studie obnovy areálu vlečky Heřmanice s doplněním dopravní infrastruktury
 (Martin Nádeníček)

2013, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101521 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)