Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

techniky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Kategorizace zdravotnické techniky – diagnostická zobrazovací technika, návrh přístrojové zobrazovací techniky vhodné pro urgentní příjem
 (Markéta Janešová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//6szfjn// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Techniky odstraňování artefaktů z plánovacích CT pro radioterapii, srovnání technik, analýza vlivu na výpočet dávkové distribuce
 (Vojtěch Sychra)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oqsdn/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Výtvarné a relaxační techniky při práci se seniory Relaxační techniky jako podpora rozvinutí vztahových, komunikačních schopností vedoucí ke zmírnění pocitu osamělosti
 (Hana NETOPIL CIGANIKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rrtcty// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobé porovnání kvality výsledků techniky dvojitých diferencí a techniky PPP pro účely GPS meteorologie
 (Róbert Kostolný)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103477 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Práce na rozvoji klavírní techniky u žáků základních uměleckých škol
 (Lenka Ručková)

2017, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/w5lh7/ | Hudební umění / Klavírní pedagogika | Práce na příbuzné téma

Aspekty využití učebních pomůcek a didaktické techniky na středních odborných školách oboru kuchař v Žamberku a Chroustovicích
 (Milan Rojek)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeb8t/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Komparativní analýza techniky světla ve figurální fotografii a portrétu
 (Petr Chodura)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/hf9v5/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba a divadlo | Práce na příbuzné téma

Techniky muzikoterapie a jejich využití v těhotenství
 (Eliška Kozmanová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5ick/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Aplikace techniky Pilates v hodinách klasického tance I.ročníku Taneční konzervatoře
 (Leona Ryšávková)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ihxof/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)