Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

technologie cisteni odpadnich vod

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Porovnání čištění odpadních vod ve vybraných kořenových čistírnách odpadních vod v Česlé republice
 (Denisa Václavínková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141484 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Membránové technologie - zlom v pojetí čistíren odpadních vod nebo greenwashing. Případová studie jedné modernizace
 (Pavel Rejchrt)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dc0q3/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Zpracování odpadních vod a odpadů v čistírně odpadních vod Příbor, návazně na provedené rekonstrukce čistírny
 (Lenka Šoltysová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119836 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení technologie čistění odpadních vod závodu TVD – Technická výroba a.s., Rokytnice
 (Sabina Divilová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108021 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Plazmové technologie v odstaňování kontaminantů z vod
 (Tomáš Kolofík)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/godyq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy technologie a zařízení čistírny odpadních vod v obci Dyjákovičky
 (Rostislav Adam)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5erqw6// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vyčištěných odpadních vod z vybraných domovních čistíren odpadních vod
 (Čestmír Černý)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137272 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologické hodnocení pokročilých technologií čištění vod založených na sloučeninách železa
 (Pavla Kovaláková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zuavg/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Kořenová čistírna odpadních vod - přírodní alternativa tradičních technologií
 (Kateřina Jendřejková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129818 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Srovnání účinnosti čištění odpadních vod v parametru Pcelk před a po zařazení dávkování koagulantu do technologie ČOV Heřmanice I
 (Monika Drozdková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108321 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)