Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tekave latky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Těkavé látky uvolňované z cibule
 (Martina Machová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cdbu7h// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Těkavé organické látky v interiéru vozidla v různých režimech jízdy
 (Jan Verner)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v2g9r3// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Těkavé organické látky v balených a pitných vodách
 (Ivana Horčičková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//00t72r// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Těkavé organické látky v pitné vodě
 (Eva Lušovjanová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//whp6n2// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Omamné a psychotropní látky ve věznicích
 (Kristýna Matoušková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11749 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Práce na příbuzné téma

Těkavé organické látky v životním prostředí
 (Milan Otruba)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75927 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Syntetické usně používané pro výrobu čalouněného nábytku, jako zdroj emisí těkavých organických látek a odérů v interiéru
 (Dária Tarčová)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u8itv8// | Nábytkové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza těkavých látek v balzamikových octech
 (Michal Kašpar)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//93hee2// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Analýza těkavých organických látek v přírodních matricích metodou HS-SPME/GC-MS
 (Silvie Surmová)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//eltyoe// | Analytická chemie / | Práce na příbuzné téma

Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu profilu těkavých látek chmele
 (Hana Štefanová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//uyxwfo// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)