Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tekutiny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
In vitro kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (David Galuška)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2q4/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Sledování hladin těkavých mastných kyselin během kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (Barbora Šoustarová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rc3kh/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Když na plátně chybí tělní tekutiny. Cinefilie a autorství v dramaturgii Festivalu otrlého diváka
 (Veronika Lengálová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ug11c/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru a sledování hladin jetelových isoflavonoidů v závislosti na redoxním potenciálu
 (Kateřina Jungová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnt4n/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Hladiny isoflavonoidů v závislosti na redoxních podmínkách ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (David Galuška)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uu62o/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Imunofenotypy buněk bronchoalveolární lavážní tekutiny u pacientů po transplantaci plic a jejich vztah k rejekci
 (Eliška VROBLOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v3g6p9// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Modelování interakce nestlačitelné vazké tekutiny s tuhým tělesem pomocí lattice Boltzmannovy metody
 (Eliška BLAŽKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jyxybn// | Počítačové modelování v inženýrství / Dynamika konstrukcí a mechatronika | Práce na příbuzné téma

Modelování vícefázového proudění reálné tekutiny pomocí lattice Boltzmannovy metody
 (Iveta ŠTUDENTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1fv0lv// | Počítačové modelování v inženýrství / Dynamika konstrukcí a mechatronika | Práce na příbuzné téma

Využití grafické karty pro počítačovou simulaci komplexní tekutiny
 (Lukáš CHRASTINA)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5v5y7w// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Numerické řešení proudění nevazké stlačitelné tekutiny dýzou
 (David Moravec)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//kmab1q// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)