Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tenka vrstva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Optimalizace hodnocení mechanických vlastností a chování systémů tenká vrstva - sklo
 (Martin LÍBAL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dw8os4// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných faktorů na adhezní vlastnosti systému tenká vrstva - substrát
 (Michal KAREŠ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ytlli8// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Růst vrstev organických polovodičů molekulárním svazkem a struktura vrstev
 (Klára Suchánková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wab9m/ | Fyzika / Fyzika kondenzovaných látek | Práce na příbuzné téma

Hodnocení změn v povrchových vrstvách materiálů a vybraných systémů s tenkými vrstvami po tepelném zatížení
 (Stanislav ČECHAL)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d0swcm// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Porovnání vybraných tenkovrstvých systémů s nitridovými vrstvami a duplexními vrstvami
 (Jan ČERNÝ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//utpr17// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Určování tlouštěk a optických konstant neuinformích polymerních tenkých vrstev
 (Veronika Šklíbová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zdyfh/ | Fyzika / Fyzika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace nanolaminátních tenkých vrstev
 (Michael Kroker)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jwxwn/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Depozice dusíkem dopovaných organosilikonových tenkých vrstev pomocí plazmatu radiofrekvenčního doutnavého výboje
 (Roman Přibyl)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/enkmj/ | Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Napařování ochranných vrstev MgF2 a HfO2 na zrcadlové vrstvy.
 (Alexandra ŠPERKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5qx2wb// | Fyzika / Digitální a přístrojová optika | Práce na příbuzné téma

Studium rastu tenkých ALD vrstev a multivrstev na různých substrátech
 (Dominik Bača)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzwd2/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)