Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tensile test

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Návrh kovové formy pro odlévání zkušebních tyčí ze slitiny typu Al-Si pro zkoušku tahem
 (Ondřej JUŠČÁK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ozbrvi// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Studium mechanických vlastností kompozitních materiálů tahovou zkouškou a zkouškou v trojbodovém ohybu
 (Jakub Kuzma)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101150 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Práce na příbuzné téma

Vliv velikosti těles na výsledky tahové zkoušky
 (Tomáš Hlobil)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114538 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích
 (Miroslava ŠINDELÁŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uwvuov// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující výsledky zkoušky tahem na miniaturních vzorcích
 (Miroslava ŠINDELÁŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uwvuov// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Vliv podmínek zkoušení a technologie zpracování vybraných technických materiálů na jejich mechanické vlastnosti stanovené tahovou zkouškou
 (Robert Blahož)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81810 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Fraktografická analýza lomových ploch tahových zkušebních tyčí z oceli TRIP 800 po vodíkování
 (Yulia Holešinská)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99168 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Konstrukce upínacích čelistí pro tahovou zkoušku tkanin
 (Petr MOL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1vzsv5// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Vodíkové zkřehnutí ocelí při pomalé rychlosti deformace
 (Martin Pešek)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95591 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Využití analýzy obrazu pro zkoušku tahem na plochých vzorcích
 (Jiří Folta)

2010, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mh3h5q// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)