Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tension test

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Modifikace zařízení pro testování dvouosé napjatosti elastomerů
 (Pavel NEVRLKA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//86f7ht// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Srovnání snímání deformace při zkoušce rovinného tahu elastomerů
 (Adam MÁČALA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dwxmby// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušku tahem drátů a kordů
 (Michal BAROŇ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jlbwlv// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Přípravek pro měření napínací síly kladky pro řemenové rozvody motoru osobního automobilu
 (Petr BROŽÍK)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hbhphy// | Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika | Práce na příbuzné téma

Stanovení povrchového napětí tisků pomocí testovacích kapalin
 (Lada Požárová)

2009, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wssxud// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma