Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

teorie restaurovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nástin vývoje dobových přístupů k restaurování knižních vazeb na území České republiky od středověku po současnost
 (Adéla RUŽBATSKÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2beiud// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Práce na příbuzné téma

Hrad Karlštejn - z pohledu teorie a praxe památkové péče ve 20. století
 (Tomáš Řehoř)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8o009b// | Historické vědy / Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví | Práce na příbuzné téma

Přístupy k restaurování a konzervování nábytku v Čechách a na Moravě ve 20. a 21. století
 (Ondřej Žák)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3g8a/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Restaurování a péče o velehradský klášterní komplex v 1. polovině 20. století
 (Eva Blažková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oeicb/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Práce na příbuzné téma

Problematika restaurování barokních varhan na příkladu díla varhanáře Jana Výmoly
 (Marie Synková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epi3q/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

Restaurování a prezervace raných barvených filmů
 (Michaela Koželuhová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xoz8p/ | Humanitní studia / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Baltistika | Práce na příbuzné téma

Restaurování obrazů a jeho financování
 (Klára Hlaváčová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e3t9j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

Sousoší Olivetské hory (Olomouc, Modřice, Jihlava) - restaurování, současná funkce a vystavení
 (Matěj Kruntorád)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ob0fu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Práce na příbuzné téma

Restaurování skleněných fotografických materiálů
 (Štěpánka Borýsková)

2011, Disertační práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6910 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Teorie filmové a multimediální tvorby | Práce na příbuzné téma