Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tepelna energie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Zdroje energie zaměřené na výrobu tepla a elektrické energie
 (Lukáš NEUMANN)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9jyt4y// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Praktické využití alternativních zdrojů energie - satelitní města nezávislá na neobnovitelných zdrojích energie (případová studie)
 (Jakub Šmíd)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26444 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Praktické využití alternativních zdrojů energie – satelitní města nezávislá na neobnovitelných zdrojích energie (případová studie)
 (Jakub Šmíd)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58834 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Ekonomické souvislosti aplikace opatření pro úsporu energie v budovách
 (Diana Tvrzníková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/eq786/ | Ekonomika a management / Finance - blok A | Práce na příbuzné téma

Podnikatelský plán podniku z oblasti výroby tepelné energie
 (Josef Zástava)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gyzl3/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Tepelná energie, její zdroje a ceny ve vybrané společnosti
 (Tereza Nováková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115287 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Využití tepelné energie fenolčpavkových vod s cílem snížit nákup elektrické energie z externích zdrojů na ČOV Třinec.
 (Tomáš Kisza)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82328 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu energie
 (Roman JURÁSEK)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dmafah// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Roční vyúčtování ceny tepelné energie v návaznosti na účetnictví teplárenské společnosti v roce 2014
 (Martin Havlín)

2016, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//5grpj8// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management provozu | Práce na příbuzné téma

Způsoby měření dodané tepelné energie v páře
 (Ondřej LOS)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6jad6s// | Energetika / Energetika - teplárenství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)