Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tepelna izolace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Tepelná izolace membránové stěny parního kotle
 (Magdalena Pribula)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109293 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí
 (Barbora Strnadlová)

2017, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133124 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Práce na příbuzné téma

Ověření účinnosti izolace vyzdívky licí pánve ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
 (Marek Sporka)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109090 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma

Přípravek pro kotvení tepelné izolace
 (Adam Nykl)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129401 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Měření vlivu nerovnosti povrchu na přilnavost lepené tepelné izolace s ohledem na realizaci.
 (Tomáš Mrázek)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//9chuax// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Měření vlivu zatížení na přilnavost lepené tepelné izolace s ohledem na realizaci
 (Tomáš Němeček)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//4xgaj3// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Penzion v pasivním standardu na bázi dřeva s využitím izolace na bázi slámy
 (Karolina Appelová)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111177 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocování kvality izolace teplovodů
 (Miroslav SLÁMA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zswt7w// | Energetika / Energetika - teplárenství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení parametrů nového typu tepelné izolace při provozu parního potrubí.
 (Jaroslav POLMA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3ncd1a// | Energetika / Energetika - teplárenství | Práce na příbuzné téma

Tepelné izolace staveb
 (Marie RYCHLÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//87d3hv// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)