Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tepelny obeh

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - trojúhelníkový oběh
 (Martin Hofman)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//jq2py8// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Elektrárny s tepelným oběhem typu Kalina
 (Miroslav Donoval)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//p5m561// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh tepelného čerpadla voda - voda
 (Tomáš Novotný)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129639 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Budoucí trendy v CSP (Concentrating Solar Power) s důrazem na akumulaci tepelné energie
 (Kateřina VAŠÍČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fi36wn// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh kogenerační jednotky pro doplnění tepelného zdroje s akumulací tepla
 (Jan Mendrygal)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114933 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Koncepční návrh kogenerační jednotky pro doplnění tepelného zdroje s akumulací tepla
 (David Onderka)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129447 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Vytápění rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů energie - tepelné čerpadlo
 (Jan Čuma)

2017, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118481 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Optimalizace tepelného výměníku regulací Jouleova-Thomsonova ventilu.
 (Zdeněk Mitura)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114447 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma

Projekt vytápění v rodinném domě, zdrojem vytápění je kondenzační kotel a variantně tepelné čerpadlo.
 (Ondřej Schwarz)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136712 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Tepelná bilance parní turbíny a návrh VTO
 (Paweł Waclawek)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137121 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)