Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

terapeuticke monitorovani leciv

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

HPLC metoda pro terapeutické monitorování antipsychotik
 (Lenka Jindřichová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bt2n1/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Terapeutické monitorování léčiv v klinické praxi a výzkumu
 (Jana ĎURICOVÁ)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nm7fzu// | Lékařská farmakologie / | Práce na příbuzné téma

Terapeutické monitorování léčiv v klinické praxi a výzkumu - Nové možnosti TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů po transplantaci ledvin.
 (Petra HALVOVÁ)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rm17zp// | Lékařská farmakologie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj metody pro terapeutické monitorování vybraných benzodiazepinů metodou kapalinové chromatografie
 (Kateřina KRÁTKÁ)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//eeryd7// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Monitorování lékových hladin a studium biotransformace tyrozinkinázových inhibitorů používaných při léčbě chronické myeloidní leukémie
 (Ivo VROBEL)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u77rwq// | Lékařská chemie a klinická biochemie / | Práce na příbuzné téma

Monitorování rezistentních původců nozokomiálních infekcí rodu Staphylococcus a možnosti jejich terapeutického ovlivnění
 (Milada Dvořáčková)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xke4k/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Forenzní zhodnocení monitorování hladin citalopramu, zolpidemu a mirtazapinu
 (Andrea Brzobohatá)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m8khe/ | Všeobecné lékařství / Soudní lékařství | Práce na příbuzné téma

Hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem v klinické laboratoři
 (Monika Májková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/alax8/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Vývoj nových chromatografických metod pro stanovení antiepileptik v biologickém materiálu
 (Zuzana RADZYNIAKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d3clys// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení antiepileptik v biologickém materiálu
 (Nicola Juračková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5cpw/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma