Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

terminal illness

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci
 (Jana Pospíšilová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jx0ey/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Proces prožívání a vyrovnávání se se ztrátou dítěte: matky, kterým zemřelo dítě v důsledku letálního onemocnění
 (Eva LEVÍČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1zvi9j// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Specifika sociální práce s klienty v terminálním stádiu onemocnění v hospicové péči
 (Barbora Zohornová)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6198 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Kvalita péče o pacienta v terminální fázi onemocnění
 (Dana Musilová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gbt1p9// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Rozdíly mezi hospicem a léčebnou dlouhodobě nemocných v naplňování potřeb svých pacientů
 (Jana Provazníková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgk0h/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Domácí hospicová péče a její přínos pro rodiny terminálně nemocných osob
 (Klára Vogelová)

2017, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4737 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Etické aspekty rozhodování o resuscitaci pacientů v terminální fázi onemocnění v přednemocniční péči
 (Lukáš UHER)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqq5i6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Vznik domácí zdravotní ošetřovatelské a paliativní péče
 (Ludmila Dostálová)

2023, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/eerxa/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Životní situace adolescentů
 (Michaela Štenclová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqlxb/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma