Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

termoclanky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh měřicí karty pro měření s termočlánkem
 (Martin ŠIMAN)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oalc6d// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Návrh podávacího mechanismu pro zařízení na likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků
 (Lukáš HRYCH)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8pgwye// | Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Optimalizace termočlánku s ohledem na odolnost vůči vibracím a vysoké teplotě pro automobilový průmysl
 (Václav Pavelka)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117448 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Modernizace úlohy měření dynamických charakteristik termočlánků laboratoře senzorů a měření neelektrických veličin s použitím prostředků virtuální instrumentace
 (Jakub Šamaj)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93316 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Využití Peltierových termočlánků jako alternativního zdroje energie
 (Petr Hawliczek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87453 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Návrh obvodu pro simulaci termočlánků řízenou PC
 (Jiří Kada)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78904 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Zařízení pro simulaci termoelektrických článků
 (Tomáš Szöcs)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119110 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Studie zahřívání jehly průmyslového šicího stroje
 (Adnan Ahmed Mazari)

2015, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bgsri6// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

Optimalizace spalování v krbové vložce
 (Jonáš Filip)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128947 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály | Práce na příbuzné téma