Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

termodynamicka disociacni konstanta

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Stanovení disociačních konstant léčiv Bedaquilinu
 (Daniela Cyrmonová)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1ivlk2// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Termodynamické disociační konstanty vybraných cytostatik a imunosupresiv
 (Zuzana Ferenčíková)

2009, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p7xgmh// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Spektrofotometrické stanovení termodynamických disociačních konstant vybraných léčiv
 (Martin Kaštánek)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fezu6v// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Potenciometrické stanovení termodynamických disociačních konstant vybraných léčiv
 (Lucie Netolická)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tqbama// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv spektrofotometrickou a potenciometrickou titrací
 (Eva Vaverková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8oilto// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Stanovení disociačních konstant léčiv faktorovou a regresní analýzou absorbanční matice
 (Hana Málková)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i997uv// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv
 (Zuzana Ferenčíková)

2013, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6zwpgq// | Analytická chemie / | Práce na příbuzné téma

Termodynamické a kinetické studium chemických rovnováh pyrimidinových nukleobazí s Cu(II) a Zn(II) ionty
 (Filip Urbánek)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t14sm/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma