Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

termografie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Infračervená termografie a kapilaroskopie v diagnostice poruch akrálního prokrvení
 (Jan Šternberský)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8yef/ | Dermatovenerologie (čtyřleté) / Dermatovenerologie | Práce na příbuzné téma

Termografie sakrální oblasti u imobilních a částečně imobilních pacientů.
 (Veronika Čankyová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ai7ac/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující přesnost měření teploty pomocí infračervené termografie v medicíně
 (Dávid Dominik)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nz1kc/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

Bezkontaktní termografie dolních končetin
 (Erik Staffa)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcait/ | Lékařská biofyzika (čtyřleté) / Lékařská biofyzika | Práce na příbuzné téma

Technické základy termografie pro radiologické asistenty
 (Filip SOSNA)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//og458n// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Fyzikální základy termografie pro radiologické asistenty
 (Šimon LÁVIČKA)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fra0a2// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Využití termografie při hodnocení vlivu hodinového sedu u počítače na svalový aparát
 (Vendula HNÍZDILOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//01s2pl// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Aplikace infračervené termografie
 (Jan Aujezdský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128467 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Využití aktivní termografie pro testování fotovoltaických článků
 (Lukáš MUZIKA)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3z763y// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Vývoj metodiky stanovení efektivní mezifázové plochy při destilaci pomocí termografie
 (Michael Puffer)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//dporbm// | Chemické inženýrství a bioinženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)