Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tesnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Porovnání zkoušek těsnosti světlometů
 (Lukáš Krabica)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129588 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Práce na příbuzné téma

Kontrola těsnosti prostoru pro plynová stabilní hasící zařízení
 (Soňa Krejčová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pii36u// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Návrh testovací stolice pro testování mechanické životnosti a těsnosti vlnovců
 (Jan Grygařík)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129540 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Inženýrskogeologické posouzení těsnosti geologických bariér a únosnosti pro skládky tuhého komunálního odpadu
 (Petr Vicherek)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137300 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Implementace prediktivního algoritmu pro~kontrolu funkce systému héliové zkoušky těsnosti
 (Aneta Musilová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72459 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Posouzení těsnosti a optimalizace profukovacího víka
 (Jan Petzuch)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141034 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Vytvoření univerzálního testovacího zařízení pro měření těsnosti.
 (Petr Chlup)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lvp0fb// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení napjatosti a těsnosti šroubového spoje
 (Miroslav Suchánek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105021 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Měření těsnosti objektů
 (Jan Navrátil)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87240 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Měření těsnosti průmyslových výrobků pomocí průtokového snímače
 (Petr Padalík)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99508 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)