Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

test fytotoxicity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Testy fytotoxicity a jejich využití pro hodnocení vlivu xenobiotik
 (Lucie Bakalová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yx5fv/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Testy fytotoxicity a jejich využití pro hodnocení vlivu xenobiotik
 (Lucie Bakalová)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tthaj/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách
 (Šárka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f28wtq// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení fytotoxicity průsakových vod ze skládky tuhých komunálních odpadů Bukov
 (Markéta Šourková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nwv7x9// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti a testování využití odpadů z procesu anaerobní digesce
 (Denisa Smijová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119896 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv diklofenaku na růst Lemna minor L.
 (Aleš Bradáč)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g57bn/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Toxicita a oxidativní stres u rostlin po expozici polycyklickým aromatickým uhlovodíkům a jejich N-heterocyklickým derivátům
 (Veronika Pašková)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3kop/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Snížení mikrobiální kontaminace zvířecích exkrementů vermikompostováním
 (Ester Převorová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129787 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Legislativa pro oblast nanolátek se zaměřením na fulleren a jeho deriváty
 (Vendula Drastichová)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94323 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Měření částic prachu menších než 10 m v pracovním ovzduší v dopravě s ohledem na fytotoxicitu částic
 (Jakub Sirovátka)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128275 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)