Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tezebni rez

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh na otvírku pátého těžebního řezu, následná likvidace lomu, včetně návrhu sanace a rekultivace lomu Zárubka
 (Václav Boguaj)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108092 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh těžebních postupů s ohledem na výrobní technologii v kamenolomu Bystřec, následná sanace a rekultivace.
 (Jiřina Kukuricášová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137173 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Návrh na další postup a zpracování těžené suroviny v kamenolomu Předhradí
 (Jan Hroch)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141459 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Návrhy variant postupů těžby skrývky v nekonsolidovaných skrývkových řezech
 (František Břečka)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92151 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Optimalizace těžebních podmínek a toku těživa z oblasti zasažené bývalou hlubinnou těžbou.
 (Radovan Zima)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101225 | Hornictví / | Práce na příbuzné téma

Návrh na rozšíření těžby v lomu Libodřice
 (Pavel Klimeš)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97768 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh konfigurace a způsob odtěžení 1. skrývkového řezu lomu Vršany ve vztahu k přeložkám inženýrských sítí energetického koridoru - studie
 (Valerij Korol)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82458 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh na změnu POPD na živcovém lomu Krásno
 (Petr Ott)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144799 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Napájení kabelových vozů pomocí transformátoru vlastní spotřeby
 (Martin Krautstengel)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93190 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Dotěžení zásob štěrkopísků v korytě štěrkovny dobývacího prostoru Bohumín-studie
 (Jiří Hrabina)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74190 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma