Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tisnova linka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Informační linka Policie ČR ( non-emergency calls )
 (Veronika Kateřina Jechová)

2022, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/jnsmr/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Integrovaný záchranný systém a evropská linka tísňového volání 112
 (Ondřej Loučka)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qrr7k/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Tísňová linka 112 a její možnosti při příjmu tísňového volání od občana se zdravotním handicapem
 (Kamila DVOŘÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jpj032// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Procesní řízení na tísňové lince Policie ČR, Linka 158
 (Michal ŠVÉDA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9it7fk// | Strojírenství / Zabezpečování jakosti | Práce na příbuzné téma

Tísňová linka 112 a její úloha v integrovaném záchranném systému
 (Miroslava LITAVSKÁ)

2009, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pyeg53// | Biofyzika / Krizová radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Tísňové linky v ČR a jednotné číslo tísňového volání v EU
 (Hana Hejhalová)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pbdml/ | Bezpečnostně právní studia / | Práce na příbuzné téma

Informovanost dětí vybraných základních škol o poskytovaných službách tísňové linky Policie ČR
 (Karel KRONIKA)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//skc5qk// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Povědomí laiků o indikaci k volání linky 155
 (Šárka Novotná)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bldhf/ | Zdravotnické záchranářství / | Práce na příbuzné téma

Zátěžové faktory plynoucí z vytěžování tísňových volání v rámci Telefonního centra tísňového volání 112 a tísňové linky 150.
 (Dominika Schejbalová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//os4ecj// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Důvody zneužívání tísňové linky integrovaného záchranného systému
 (Kateřina ZAJÍČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y2ftg1// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)