Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tlakova zkouska

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Zkušební tlaková komora pro pažnicové trubky
 (Jakub Říha)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117546 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium mechanismu porušení tlakových lahví s umělým vrubem
 (Petr Sikora)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136547 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Pracovní moduly pro manipulátor na provedení kontrol vnitřku tlakové nádoby reaktoru typů VVER nedestruktivními zkouškami
 (Václav VALENTA)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uihxxr// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Diagnostika tlakových lahví pomocí akustické emise
 (Vratislav Mareš)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81814 | Materiálové inženýrství / Diagnostika a design materiálů | Práce na příbuzné téma

Metodika měření zkoušky tlakem kovových materiálů
 (Milan Kubiš)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8usd2y// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení kvality a úpravy technologické vody používané pro vysokotlaké zkoušky armatur
 (Kateřina Králová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103250 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Analýza tlakových ztrát v uzavřeném měřicím okruhu\nl{}pro zkoušky dle PTC10
 (Jan HAVRÁNEK)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qj5yiz// | Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Výroba tlakových lahví k přepravě plynu z korozivzdorné oceli
 (Vít Baranec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114620 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Využití strojírenských technologií spojených s výrobou a kontrolou kvality tlakových nádob v expertních činnostech v kriminalistice a forenzních vědách
 (Martin Homolka)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xkntg/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Práce na příbuzné téma

Analýza chování tlakových nádob při požáru a průstřelu
 (Tadeáš Koplík)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135979 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)