Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tok energie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Subsystém pro komunikaci s elektromobilem a řízení toku energie
 (Tomáš Mlatec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142040 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Regulace měniče akumulátoru energie v tramvajovém vozidle
 (Jan ZDEBOR)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qm9zm2// | Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika | Práce na příbuzné téma

Prediktivní řízení toku elektrické energie v domácnosti s elektromobilem
 (Tomáš BLOHMANN)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t7fx5y// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Obnovitelné zdroje energie se zaměřením na využití vodní energie
 (Dagmar CHEMIŠINCOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j7k4cj// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Energetická bilance a optimalizace řízení toků energie
 (Aleš KRUTINA)

2015, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4oln35// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Rezonanční vazební měnič pro systémy akumulace elektrické energie
 (Kateřina Barešová)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116764 | Elektrotechnika / Elektronika | Práce na příbuzné téma

Aplikace pokročilých statistických metod na data toků látek a energie ve vybraných typech ekosystémů
 (Lenka Krupková)

2017, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f8gcxv// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná bioklimatologie | Práce na příbuzné téma

Návrh simulačního modelu toku elektrické energie v elektromobilu pomocí Petriho sítí
 (Jan HANČ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//crxc7j// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Využití vodní energie na malých tocích
 (Pavel Béres)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141303 | Energetika / Energetika 21.století | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení a komparace dopadu na životní prostředí výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně a ve větrné elektrárně v České republice využitím metody LCA-LIFE-CYCLE Assesment.
 (Juraj Turjak)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106202 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)