Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

toxic metals

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Geochemie toxických kovů v zeminách okolí Teplic
 (Matej Böhmer)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igl5s/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Přirozené zdroje toxických kovů dolního toku Jihlavy
 (Terézia Krivá)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kii8v/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Obsah toxických kovů v biologicky rozložitelném odpadu
 (Martin Vašinka)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avfrl/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Odstranění toxických kovů z kalů ČOV z chemického průmyslu pomocí bakterií
 (Miroslav Pirkl)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119953 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Distribuce toxických kovů z uhelných elektráren, kontinuální měření emisí, biomonitoring, matematické modely
 (Vladimír Štěpánek)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5554 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Práce na příbuzné téma

Screeningová analýza toxických kovů ve vybraných zahrádkářských lokalitách Brna a okolí
 (Martina Němcová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//h951ah// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Monitoring vybraných toxických kovů v prachových částicích na termicky aktivním odvalu Heřmanice
 (Vít Korbaš)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130257 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Screeningová analýza toxických kovů v říčních sedimentech Moravského krasu
 (Martina Němcová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//b1g936// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza toxických kovů v půdách v bývalém Barnovsko-Rudoltovickém rudním revíru
 (Pavla Čechová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mnddve// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)