Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tramvaje

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Tramvaje v Brně - časo-prostorové aspekty obsluhy radiálních tratí
 (Jan Hakl)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/az243/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Dynamické zatížení okolí tramvajové tratě vlivem tramvaje Stadler NF2 nOVA – srovnání se staršími typy tramvají
 (Filip Samko)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141011 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Výukový materiál pro uchazeče o práci řidiče tramvaje
 (Daniel Skorus)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjmst/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Návrh rámu dvoučlánkové nízkopodlažní jednosměrné tramvaje
 (Jiří Dobiáš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129602 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Ideový návrh přestavby tramvaje T3 na nákladní tramvaj
 (Jakub Hrdina)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105056 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání stanoviště tramvaje 2. a 3. generace z pohledu ergonomie
 (Filip PŮTA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7ryv7x// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh obráběcího přípravku pro výrobu kabiny tramvaje
 (Sofie ŽÁRSKÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d05l0f// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Posouzení provozní spolehlivosti a nákladů na údržbu vybraných konstrukčních částí tramvaje
 (Radek Řehák)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117551 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh sekundárního vypružení otočného podvozku nízkopodlažní tramvaje
 (Michael Bryan)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//4swbg8// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Modulární koncepce stropu interiéru tramvaje
 (Bohuslav Langr)

2020, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p0c7w3// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Kolejová vozidla | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)