Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

transpozon

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv stresu na aktivitu transposonů
 (Zuzana Koldínská)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ojmh6/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Příprava mutant citlivých k polyvalentnímu fágu 812 u kmenů S. aureus pomocí transpozonové mutageneze
 (Pavel Vrána)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyts2/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace enterokoků rezistentních k vankomycinu a jejich epidemiologie v České republice
 (Kateřina Křesalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5tuu/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Struktura a funkce genomu Staphylococcus aureus
 (Radek Machát)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bry5f/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům - plazmidy, transpozony a integrony
 (Veronika Hradilová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpqlv/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza dvou typů mobilních elementů vykazujících kontrastní FISH lokalizaci v genomech druhů Festuca sp. a Lolium sp.
 (Veronika KAPUSTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m1irzi// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma