Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

traumatologicky plan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Traumatologický plán a Ústřední vojenská nemocnice
 (Eliška Sotonová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//39iqgd// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Traumatologický plán a jeho aktivace
 (Veronika KŘIVÁNKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zwqz8u// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Traumatologický plán jako součást krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby
 (Robin Šín)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//j6712l// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Traumatologický plán zdravotnické záchranné služby
 (Miroslav Tejkl)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//oys12i// | Zdravotnický záchranář / | Práce na příbuzné téma

Léčebně rehabilitační plán a postup u pacientů s traumatologickou lézí míšní s klinickým obrazem tetraparéza/plegie
 (Michaela Konečná)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcghv/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Analýza traumatologického plánu nemocnice
 (Věra Mrázová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eidzl9// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Analýza obsahu Traumatologického plánu organizace
 (Daniel Vasil)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94423 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Hodnocení traumatologického plánu konkrétní Zdravotnické záchranné služby
 (Stanislav Fajt)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kqm4bw// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Analýza současné podoby traumatologického plánu kraje, v porovnání s vybranými zeměmi Evropské unie
 (Lukáš Kos)

2019, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//6kh6fm// | Chyba / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)