Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

treatment efficiency)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Enhancement of energy harvesting systems efficiency by atmospheric pressure plasma treatment
 (Masoud Shekargoftar)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogby3/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Porovnání čištění odpadních vod ve vybraných kořenových čistírnách odpadních vod v Česlé republice
 (Denisa Václavínková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141484 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Biologická čistírna odpadních vod - účinnost odbourávání jednosytných fenolů
 (Alena Valová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119702 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Efektivita léčby amblyopie
 (Renáta Papcunová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/culp1/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení účinnosti ČOV Łężyca, Polsko.
 (Eliška Krompiewska)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97954 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení účinnosti čistírny odpadních vod Ivančice
 (Jindřich Caesar)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i2spwl// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Porovnání ekonomických nákladů a účinnosti čištění odpadních vod použitím nosičů biomasy a klasické aktivace
 (Jaromír Plotica)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141414 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vliv alkalizace na efektivitu koagulace při úpravě vody
 (Michala Zemková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//xeggkj// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Cereblon v patogenezi hematologických malignit
 (Monika Stanková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/izm4m/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Studie efektivity léčby amblyopie u dětí okluzní terapií s různými modalitami aktivní pleoptiky
 (Kamila Jakubcová)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jg7tl/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma