Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

trinec

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Zhodnocení financování a hospodaření Knihovny Třinec
 (Martin Grigarčík)

2021, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/uqksx/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Analýza meziknihovní výpůjční služby v knihovně Třinec s přihlédnutím na službu Získej
 (Olga Maroszová)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dw0cg/ | Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví | Práce na příbuzné téma

Organizace a řízení sociální služby Denní stacionář Paprsek v Centru sociální pomoci Třinec
 (Karina Gorzolková)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/vsjk7/ | Hospodářská politika a správa / Sociální management | Práce na příbuzné téma

Redesign bulletinu Apoštolské Církve Třinec
 (Tomáš Broda)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cu64k/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití nové Werk arény ve městě Třinec
 (Lukáš Madecki)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/padol/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

Restrukturalizace mládežnických celků HC Oceláři Třinec
 (Lukáš Madecki)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lb5ps/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

Marketingové aktivity a PR HC Oceláři Třinec
 (Agata Trombik)

2014, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilqqg/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

Pěvecké sdružení Martinů Třinec
 (Radek MORCINEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//surduk// | Hudební umění / Zpěv | Práce na příbuzné téma

Porovnání účinnosti odstředivky a kalolisu na ČOV Třinec
 (Pavlína Gillová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144815 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Bezbariérové užívání – Nemocnice Karviná a Třinec
 (Pavlína Staňková)

2019, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139245 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)