Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tumor pankreatu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ošetřovatelská péče u nemocného s diagnózou tumor pankreatu na chirurgickém oddělení intenzivní péče
 (Daria Benešová)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/wycpe/ | Všeobecné ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití PET/CT v diagnostice a staging tumorů pankreatu
 (Jiří KYSUČAN)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9qtmlw// | Chirurgie / Chirugie | Práce na příbuzné téma

Srovnávání výsledků stagingu endosonografie pankreatu s CT a operačním nálezem.
 (Katarína Brandstein)

2010, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kjp6es// | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Prognostické a prediktivní faktory u adenokarcinomu pankreatu
 (Petr Karásek)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o05or/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Kultivace primárních linií karcinomu pankreatu
 (Aneta KŇÁVOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mda8u9// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu
 (Jan Hlavsa)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3yya/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Práce na příbuzné téma

Možnosti radiosenzibilizace nádorových buněk karcinomu pankreatu
 (Karel Hubert Riegr)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6iyyk3// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Hedgehog signální dráha ve vztahu k duktálnímu adenokarcinomu pankreatu
 (Barbara DUCHOŇOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yyguhn// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma