Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tumour

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Anti-tumour necrosis factor activity in saliva of various tick species and its appearance during the feeding period
 (Markéta REZKOVÁ)

2018, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//88ee90// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Bio-mathematical modeling of tumour genomic profiling data
 (Eva Budinská)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mj7v9/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Střevní mikrobiom ve vztahu k heterogenitě kolorektálního karcinomu
 (Martina Hrivňáková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o4uwc/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Genotypizace nádorových biomarkerů pomocí nových technologií masivně paralelního sekvenování s důrazem na vysoce citlivou typizaci cirkulující nádorové DNA
 (Lucia CSERGEOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lowt03// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Korelace imunitních markerů nádoru se složením střevního mikrobiomu u kolorektálního karcinomu
 (Tereza Dianová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqq74/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Systémové aspekty nádorové angiogeneze: regulace a biomarkery
 (Kateřina Pilátová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w0o24/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Získávání znalostí v oblasti protinádorové chemoterapie z dat plátců zdravotní péče.
 (Alena Zoľáková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ssnxl/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma