Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tylakoidni membrany

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Analýza proteinového složení tylakoidní membrány pomocí metod moderní proteomiky
 (Jana HOLUBOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1ewsu7// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání vybraných metod proteolytického štěpení se zaměřením na vzorky tylakoidní membrány
 (Natálie ZEMÁNKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ivq8xu// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Zastoupení fotosyntetických pigmentů a spektroskopické vlastnosti pigment-proteinových komplexů tylakoidní membrány vyšších rostlin
 (Denis HAVLENA)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gwxy9s// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv strukturní integrity komplexu vyvíjejícího kyslík na organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně mutanta ječmene viridis zb63
 (Veronika GRYČOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k4j0m5// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv proteinu PsbR na organizaci fotosyntetického aparátu v tylakoidní membráně u mutantů huseníčku rolního se sníženým množstvím světlosběrných antén
 (Gabriela ČASTULÍKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8xpmzj// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně rostlin pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 (Veronika GRYČOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4l60z3// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně vyšších rostlin pomocí cirkulárního dichroismu
 (Božena PTÁČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cs0fys// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Kvantifikace proteinů tylakoidních membrán rostlin aklimovaných na různou ozářenost BCA metodou
 (Kateřina GORGOLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bo1pr4// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Strukturní a funkční plasticita thylakoidních membrán. Role polymorfismu lipidů
 (Ondřej DLOUHÝ)

2022, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g01k0p// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Studium vzájemného vztahu funkce fotosystému I a II u vyšších rostlin v souvislosti s různými radiačními a teplotními podmínkami
 (Miroslav KOLOS)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//08kom7// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)