Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uas

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Maven plugin na generovanie kódu pre UAS Forms
 (Tatiana Fritzová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kofv8/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití družicové navigace pro sledování pohybu UAS v reálném čase
 (Jakub Svoboda)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117570 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti UAS a jejich využití v oblasti bezpečnosti ČR
 (Miroslav Vítek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//apl4in// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Verifikace výsledků matematického modelování znečišťování ovzduší modelem ADMOSS s využitím měření pomocí UAS a biomonitoringu
 (Vladislav Svozilík)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//6xfgvm// | Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Analýza přesnosti výpočtu objemu deponie skrývkových hmot po generalizaci vstupních dat při použití leteckého systému (UAS)
 (Antonín Fryč)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141535 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Návrh aplikace bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky
 (Alexandr Benda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118707 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Úprava a doplnění konstrukce UAS se záporným šípem
 (Erik Solař)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109389 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Ekonomický aspekt řešení monitorovacího systému pomocí UAS
 (Matěj Šípka)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99663 | Technologie letecké dopravy / | Práce na příbuzné téma

Řízení leteckého bezpilotního prostředku
 (Marek Zajda)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115000 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Získávání dat pomocí UAV a jejich využití v krizovém řízení
 (Radim Stuchlík)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qx0u7/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma