Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uceni s ucitelem

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele
 (Ladislava Smítková Janků)

2019, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//mmssw5// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí algoritmu strojového učení s učitelem
 (Michal Šamaj)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104058 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Připravenost žáků s SPU při přechodu z prvního stupně základní školy na druhý stupeň
 (Petra Burešová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rdt5m/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Učitelem se člověk rodí aneb analýza životních příběhů pedagogů s mnohaletou praxí
 (Pavla Čechová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2w1x/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Aktivity s využitím koní u dětí se specifickými poruchami učení a chování
 (Marie Gregorová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iezew/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Syndromu vyhoření pedagogů pracujících s dvouletými dětmi
 (Kateřina ŠERKSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xxzp6o// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Motivace žáků k učení ve školách s montessoriovskou a daltonskou pedagogikou
 (Veronika Svedková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk8bj/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Životní příběhy dospělých s poruchami učení: narativní perspektiva
 (Tereza Kmětíková)

2012, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lerkb/ | Psychologie (čtyřleté) / Vývojová psychologie | Práce na příbuzné téma

Kompenzační strategie pro dospělé studenty s dyslexií zaměřené na rozvoj dovednosti čtení s porozuměním v cizím jazyce.
 (Vladimíra Vokráčková)

2017, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4587/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Práce na příbuzné téma

Specifika práce učitele s žáky s odlišnými speciálními vzdělávacími potřebami v rámci vybrané třídy běžné základní školy
 (Daniela Poláková)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//5eiyn3// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Angličtina, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)