Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ucinky metod

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Užití metod a technik dramaterapie v lesní mateřské školce Dubínek a její účinky v oblasti prosociálního chování.
 (Šárka HOUDKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gc4nv6// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Léčba periferní parézy horní končetiny s využitím vybraných facilitačních metod
 (Irena ŠVANDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ujh9dd// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení chemopreventivních účinků fytochemikálií pomocí in vitro metod
 (Zuzana Lenčešová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2kie/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti testování a srovnávání účinků regeneračních metod ve vybraném sportovním odvětví (fotbal)
 (Václav SÝKORA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9djmlw// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod svařování automobilových svítilen
 (Jakub Jedelský)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129352 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Studium konformačního chování peptidů pomocí metod molekulového modelování
 (Michal Škultéty)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6eu7/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Studium účinků fotodynamicky aktivních látek s využitím moderních mikroskopických metod
 (Jakub MALOHLAVA)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uw8f3x// | Lékařská biofyzika / | Práce na příbuzné téma

Srovnání fyzioterapeutických metod v řešení primární dysmenorey
 (Zuzana KORMUNDOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//08sevv// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Účinky metód sociálneho inžinierstva na rôzne cieľové skupiny
 (Lukáš Blaško)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76904 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)