Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ucinnost cisteni)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Účinnost čištění odpadních vod u malých domovních čistíren typu aktivace
 (Bohumila Petrůjová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107794 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Účinnost mechanicko-biologického čištění odpadních vod - ČOV Zubří.
 (Petra Glumbíková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97770 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Účinnost mechanického čištění - ÚČOV Ostrava
 (Gabriel Gold)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86528 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení účinnosti čištění na vybraných čistírnách odpadních vod
 (Denisa Halšková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//17qgmy// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Porovnání ekonomických nákladů a účinnosti čištění odpadních vod použitím nosičů biomasy a klasické aktivace
 (Jaromír Plotica)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141414 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod typu aktivace
 (Nikola Cielecká)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115446 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium účinnosti čištění odpadních vod na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s.
 (Daniela Mařádková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119369 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Srovnání účinnosti čištění odpadních vod u klasické ČOV a KČOV
 (Jan Hudec)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//dwdz4e// | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy
 (Karel MACKŮ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5q59zw// | Geografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení účinnosti čištění odpadních vod
 (Petra ŠEJSTALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2ze6s8// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)