Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ucpavky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Optimalizace labyrintové ucpávky turbovrtulového motoru
 (Josef Pouzar)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//giqedi// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh možností výzkumu proudění hřídelovou ucpávkou statorového kola vzduchové turbíny
 (Jan NAROVEC)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ylrych// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení zkoušek doplňkových vlastností požárních ucpávek
 (Jakub Tikalský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114154 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Experimentální výzkum proudění nadbandážovou ucpávkou oběžného kola vzduchové turbíny
 (Tomáš MATĚJKA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3rptau// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Zamezení úniku nebezpečných látek z potrubí prostřednictvím pneumatických ucpávek, pásů a stlačovadel
 (Ondřej Zuzaňák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118713 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv obráběcích parametrů na zpevnění povrchové vrstvy při soustružení obrusitelných ucpávek používaných v leteckém průmyslu
 (Michal Valenta)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117527 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza proudového pole stupně parní turbiny se zahrnutím vlivu ucpávek.
 (Lenka FIALOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sekdnj// | Počítačové modelování v inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Kondenzátor ucpávkových par
 (Roman Souček)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105126 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Optimalizace trhacích prací v organizaci Austin Powder Service CZ
 (Vojtěch Ohnoutek)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115624 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Vliv ucpávkových proudů na integrální charakteristiky turbínového stupně
 (Jan UHER)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ufhbpo// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízeníDesign of Power Machines and Equipment | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)