Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uhlicitan vapenaty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Neutralizace kyseliny sírové uhličitanem vápenatým - vliv železnatých iontů na parametry vznikajícího produktu
 (Klára Zálohová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//rntsqo// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Příprava kompozitů nanočástic stříbra s uhličitanem vápenatým
 (Lenka HRABALOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tzp518// | Chemie / Nanomateriálová chemie | Práce na příbuzné téma

Biologické aplikace kompozitů nanočástic stříbra s uhličitanem vápenatým
 (Lenka HRABALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5moxjn// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Nové karborany jako inhibitory anhydrázy uhličitanu vápenatého IX
 (Nikol KAŠPÁRKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4e9yya// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Neutralizace kyselých důlních vod uhličitanem vápenatým.
 (Barbora Musálková)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74256 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Efekt uhličitanu vápenatého na tepelné vlastnosti PVC
 (Lucie STROJILOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0oan40// | Chemie a technologie materiálů / Technologie a management | Práce na příbuzné téma

Srovnání vlivu kaolínu a uhličitanu vápenatého v měkčených PVC směsích
 (Vít ČERNÝ)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b9iayh// | Chemie a technologie materiálů / Technologie a management | Práce na příbuzné téma

Vybrané technologie zpracování lithných slíd z ložiska Cínovec pro zisk uhličitanu lithného
 (Petr WILD)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t9ap1l// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma