Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uhlikova vlakna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Uhlíková vlákna a jejich užití v medicinálních aplikacích
 (Barbora Kučerová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fy4r2n// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Uhlíková vlákna ve stavebnictví
 (Vladislav Zobanov)

2018, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//vq1kd2// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Mechanická analýza lepeného spoje dřevo - uhlíková vlákna
 (Jiří Harok)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qqx1mw// | Dřevařské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vlákna do betonu na bázi odpadního uhlíkového kompozitu
 (Jakub Moravec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//z9c494// | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

Šroubový spoj kompozitního systému na bázi uhlíková výztuž polymerní matrice
 (Tomáš Urban)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//1top8m// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály | Práce na příbuzné téma

Uhlíková nanovlákna v elektronice
 (Petr OULÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//si62ou// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Vysokopevnostní polymerní vlákna
 (Jiří VACL)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//maa5t9// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Vliv uhlíkových plniv na vlastnosti epoxidových kompozitů vyztužených uhlíkovými vlákny
 (Lukáš Výborný)

2019, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//drwvp7// | Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Uhlíkové nanočástice z exfoliovaných uhlíkových vláken
 (David Hartig)

2013, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//tq0cj9// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Porovnání kompozitních materiálů vyrobených z uhlíkových vláken Panex 35 a Sigrafil C50
 (Lenka Hlubučková)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//1td9ky// | Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)