Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ultrakratke pulzy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

TERMOFYZIKÁLNÍ PROCESY A METODY LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ S ULTRAKRÁTKÝMI PULZY V POVRCHOVÉM STRUKTUROVÁNÍ
 (Denys MOSKAL)

2019, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d4j2yo// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Práce na příbuzné téma

MR zobrazování mozku s ultrakrátkým echo-časem
 (Eva Štipčáková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s13uc/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Ovlivnění smáčivosti povrchu laserovými technologiemi
 (Šimon SYROVÁTKA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e50zvl// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Práce na příbuzné téma