Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

umela puda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Osud a biodostupnost POPs v artificiálních a reálných půdách
 (Klára Vlčková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mto0k/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Užití prostokořenných semenáčků vypěstovaných v minerální půdě a v umělých krytech na dopěstování prostokořenných sazenic
 (Jan Hladík)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wjrf7r// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Experimentální stanovení toku tepla půdou nebo umělým substrátem pomocí čidla HFP01SC
 (Jan VÁŇA)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bsknt4// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Sledování modelového mikrobního společenstva ve znečištěné půdě
 (Kateřina PATRMANOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wf1wdm// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vazba úrodnosti půdy na stabilitu půdních agregátů a na mikrobiální aktivity půdy
 (Karel Bureš)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5s49kp// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Použití baterie půdních ekotoxikologických testů pro hodnocení vlivu digestátů na zemědělskou půdu
 (Šárka Křepelková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jxpnb/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Bioavailability of persistent organic pollutants in soils with regard to soil properties and contamination aging
 (Klára Šmídová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tsmyr/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Sledování modelového mikrobního společenstva v přirozené půdě
 (Veronika ZEMÁNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8q3vi9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma