Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

urban construction

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Konstrukce speciálního frézovacího nástroje pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů
 (Marek URBAN)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1vrzs0// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Konstruování rodinné paměti sudetských Němců na Jesenicku
 (Michal URBAN)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4073fg// | Humanitní studia / Kulturní antropologie - Německá filologie | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace rozkládacího stolu
 (Jakub Urban)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6o7fs4// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Práce na příbuzné téma

V neľahkom ovzduší: urbánna politická ekológia znečistenia ovzdušia v Brne
 (Daniel Szabó)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1yvp/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Construction of Reality
 (Alena DRAHOKOUPILOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uz293l// | Výtvarná umění / Photography | Práce na příbuzné téma

Testování metalurgických vlivů na plasticitu materiálu pro stavbu karoserií
 (Tomáš Urban)

2012, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7qcdb9// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Financial Analysis of the Selected Company
 (Bahate Maidiya)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107610 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Nový urbanizmus a ideál "mestskej komunity"
 (Lucia Čizmaziová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a45z2/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Výstavba trati Ostrava - Hrabová v kontextu vývoje meziválečné dopravní infrastruktury Ostravska
 (Radim FABIÁN)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qezm45// | Filologie / Historie - Ruský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)