Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

urban greenery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Participace veřejnosti v oblasti životního prostředí ve městech Ústecko-chomutovské aglomerace (budování a údržba městské zeleně)
 (Jakub URBAN)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8gjtw6// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Participace veřejnosti v oblasti životního prostředí ve městech Ústecko-chomutovské aglomerace (budování a údržba městské zeleně)
 (Jakub URBAN)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//x530qd// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Genetic structure of fire salamander (Salamandra salamandra) in urban environment
 (Dinesh Kumar)

2022, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//uotb8a// | Inženýrská ekologie / Nature Conservation | Práce na příbuzné téma

Relevance senzorického měření a datových modelů v péči o zeleň pod vlivem sucha: případová studie interakce stromů v městském prostředí
 (Hana Plichta Malinová)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wez9j/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Kvalita a stabilita ploch zeleně v systémech zeleně sídel
 (Lukáš Štefl)

2021, Habilitační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ku4mnz// | nedefinovano / | Práce na příbuzné téma

Návrh indikátorů kvality městského prostředí pro systémy zeleně sídel
 (Lukáš Štefl)

2014, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5x6ytr// | Zahradní a krajinářská architektura / | Práce na příbuzné téma

Městská zeleň – extenzifikace nároků na udržovací péči
 (Barbora Habalová)

2018, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5amkxo// | Zahradní a krajinářská architektura / Management zahradních a krajinářských úprav | Práce na příbuzné téma

Možnosti identifikace městské zeleně prostředky DPZ
 (Jaroslav Willmann)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h42fz/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Green and blue infrastructure: means of reducing surface temperatures in the urban environment
 (Jan SEDLÁČEK)

2021, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//677ysd// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Antropogenní znečištění a jeho vliv na městskou zeleň
 (Naďa Ingrová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//3i0cvc// | Veřejná správa v zemědělství a krajině / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)