Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uzemi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Území členských zemí se zvláštními vztahy k EU (OMR, zámořská území, speciální území)
 (Tereza STEHLÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rk9f68// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Výstavba železničních tratí na území Kraje Vysočina a její vliv na rozvoj území
 (David KUDLÁČEK)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zh7h34// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Práce na příbuzné téma

Turismus v chráněném území (území dle výběru studenta)
 (Marcela Šrůtková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//s3vmdu// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Změny ve využití ploch v suburbanizovaném území - případová studie katastrálního území Krásné Pole
 (Martin ČERMÁK)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//l4f21o// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Veřejnoprávní podmínky umístění stavby, změny využití území a změny vlivu užívání stavby na území
 (Eliška BEUTLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t3xl1b// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení protierozních výsadeb stromů v degradovaném území vesnických komunit Umbullo Kajimma a Shamena Hurufa na území jižní Etiopie
 (Petr Zobaník)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//outisu// | Lesnictví / Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí | Práce na příbuzné téma

Analýza albánské komunity, zdržující se na území České republiky, páchající drogovou trestnou činnost v rámci organizované skupiny na území různých států Evropy
 (Martina Táboříková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//d2vf22// | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Návrh řešení následků úplného výpadku elektrické energie na území kraje s konkretizací pro území hl. m. Prahy.
 (René Krchňák)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//qh9zrz// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Environmentální přístupy k postindustriální krajině na území České republiky v komparaci s územím Německa
 (Zuzana Peroutková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ce8dx/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)