Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uzemne ekologicke limity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv postupu těžby na infrastrukturu v případě postupu těžby za územně ekologické limity v severočeském hnědouhelném revíru
 (Irena Anna Pecharová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86701 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těžby za územně ekologické limity.
 (Erika Oulehlová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92474 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Způsoby odškodnění v oblastech dotčených těžebními limity
 (Miroslava Frydrychová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86761 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Územní limity pro těžbu hnědého uhlí se zaměřením na mostecký region
 (Šárka Dondová)

2008, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69057 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Mostecká uhelná a.s. - limity těžby hnědého uhlí a zaměstnanost
 (Eva JAKUBOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2012 | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace těžby uhlí na Dole Bílina v rámci platných územně ekologických limitů
 (Martin Dolejší)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//xu1g1h// | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Zvýšení nákladů na nezaměstnanost při zachování územně ekologických limitů
 (Jiří Pánek)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97818 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Vliv (stávajících) územně ekologických limitů na realizaci Státní energetické koncepce a budoucnost lomu Československé armády
 (Petr Škrabal)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74608 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Potřeba ekonomického využití zásob hnědého uhlí na ložisku SD a.s., Doly Bílina za hranicemi stávajících územně ekologických limitů
 (Pavla Sanderová)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82323 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Prolomení limitu těžby hnědého uhlí na Mostecku, analýza problému
 (Lenka Brázdová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mtblv/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)